Χιλιάδες καναπεδάκια, πουφ & πολυθρόνες
για μικρούς & μεγάλους σε ασυναγώνιστες τιμές!

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
σε όλη την Ελλάδα!!

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η δήλωση αυτή έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με το πώς το kanapedaki.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα πάντοτε σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία καθώς και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR).

Το kanapedaki.gr δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών κανονισμών λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η πολιτική αυτή ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την ιστοσελίδα: https://www.kanapedaki.gr

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος για τα προσωπικά σας δεδομένα για την ιστοσελίδα αυτή είναι ο Σωτήριος Μακεδόνας (Τρικάλων 152 - Καλαμπάκα), τηλέφωνο: +30 210-220-4293, Email: [email protected]), εφεξής καλούμενο "kanapedaki.gr".

Σκοπός της παρούσας πολιτικής.

Σκοπός της πολιτικής μας είναι να αποτυπωθούν με όσο το δυνατόν πιο απλό, κατανοητό και συνοπτικό τρόπο τα εξής:

  • Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε μέσω του ιστότοπού μας, για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση
  • Για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας
  • Ποιοι μπορούν να είναι αποδέκτες των δεδομένων σας
  • Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε
  • Ποια έννομα συμφέροντά μας επιδιώκουμε
  • Τι ισχύει για τη συγκατάθεσή σας όταν είναι απαραίτητη
  • Τι ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies
  • Τι ισχύει για τις Ειδικές κατηγορίες δεδομένων
  • Τι ισχύει για τα δεδομένα σας και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
  • Υπερ-σύνδεσμοι (links)


Πότε χρειάζεται να μας δώσετε προσωπικά σας στοιχεία

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας : (Διεύθυνση IP , URL, Browser, OS)

Το kanapedaki.gr μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα μας. Αυτό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το διαδίκτυο και στόχο έχει τη διασφάλιση των δικτύων από κακόβουλες ενέργειες. Για τον ίδιο λόγο, η λειτουργία αυτή συλλέγει πληροφορίες για τον τύπο του περιηγητή (browser) και το λειτουργικό σύστημα (πχ windows, android, iOS κλπ) του χρήστη, ώστε να εμφανίσει την ιστοσελίδα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος. Οι πληροφορίες αυτές, δεν είναι δυνατόν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα και αποθηκεύονται για το ελάχιστο αναγκαίο διάστημα για την ασφάλεια και την ορθή λειτουργία των δικτύων. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες, δεν απαιτούν την προηγούμενη συγκατάθεσή σας πριν τη λήψη τους, καθώς είναι αναγκαίες για την ασφαλή και ορθή λειτουργία κάθε ιστοσελίδας.

Νόμιμη βάση για την χρήση των στοιχείων σας αυτών είναι το άρθρο 4 παρ. 5 εδ. γ’ του ν. 3471/2006, κατά το οποίο επιτρέπεται η τεχνικής φύσεως αποθήκευση ή πρόσβαση, αποκλειστικός σκοπός της οποίας είναι η διενέργεια της διαβίβασης µίας επικοινωνίας µέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή η οποία είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης.

Όταν μας στέλνετε μηνύματα μέσω φόρμας επικοινωνίας, επιστροφών ή τεχνικής υποστήριξης

Μπορείτε να υποβάλετε το μήνυμα σας στην ιστοσελίδα μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, να ζητήσετε την επιστροφή ενός προϊόντος μέσω της φόρμας επιστροφών ή την τεχνική υποστήριξη για ένα προϊόν που αγοράσατε μέσω της φόρμας τεχνικής υποστήριξης. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να δηλώσετε ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση, ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να απαντήσουμε στο μήνυμά σας. Νόμιμη βάση για την χρήση αυτών των στοιχείων σας είναι το έννομο συμφέρον μας να απαντάμε στα μηνύματα των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, και σε περίπτωση που μέσω του μηνύματός σας ζητάτε να συνάψουμε κάποια σύμβαση μεταξύ μας (πχ συνεργασίας, ή αγοράς προϊόντων), ή να προβούμε σε κάποια ενέργεια στο πλαίσιο αγοράς που κάνατε ήδη (πχ διόρθωση, επιστροφή κλπ), νόμιμη βάση μας για την χρήση των στοιχείων σας είναι η λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης ή η εκτέλεση σύμβασης που έχουμε μαζί σας.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις φόρμες αυτές, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί / θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε. Αντίθετα, τα δεδομένα θα καταχωρηθούν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα μας σταλούν. Το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου για να ταξιδεύει με ασφάλεια και αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές αφού παραληφθεί.

Θα διατηρήσουμε το μήνυμα σας στο ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο μας για 12 μήνες από την τελευταία επικοινωνία, εκτός αν περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με σύμβαση μαζί σας, οπότε και θα διατηρηθεί έως 5 έτη μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας, προς το σκοπό της απόδειξης της συναλλαγής μας και της θεμελίωσης/άσκησης νομικών αξιώσεων που μπορεί να προκύψουν εκατέρωθεν εντός του προβλεπόμενου χρόνου παραγραφής.

Όταν δημιουργείτε λογαριασμό χρήστη στην ιστοσελίδα μας

Εάν επιθυμείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου να υποβάλλετε παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, θα χρειαστεί να καταχωρήσετε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ώστε να σας αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις σχετικά με τις παραγγελίες σας, το ονοματεπώνυμό σας, , καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Εφόσον στη συνέχεια πραγματοποιήσετε κάποια παραγγελία, θα σας ζητηθεί επιπρόσθετα και η διεύθυνση παράδοσης των προϊόντων. Σε περίπτωση που ενεργείτε υπό την επαγγελματική σας ιδιότητα και υποβάλλετε παραγγελία ως επιχειρηματίας, θα απαιτηθεί επιπλέον να μας δηλώσετε το ΑΦΜ σας, ώστε να εκδοθεί το απαιτούμενο τιμολόγιο πώλησης. Επίσης, για τη δημιουργία του λογαριασμού σας, θα απαιτηθεί να δημιουργήσετε έναν προσωπικό σας κωδικό εισόδου, τον οποίο θα πρέπει να διαφυλάξετε από την πρόσβαση τρίτων.

Τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα είναι απαραίτητο να έχουμε, προκειμένου να εκτελέσουμε την παραγγελία σας και να επικοινωνούμε μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε γι’ αυτήν εφόσον χρειάζεται, καθώς και για να εκδώσουμε το απαραίτητο φορολογικό παραστατικό (απόδειξη ή τιμολόγιο).

Νομική βάση για την χρήση από εμάς των στοιχείων σας αυτών είναι σε πρώτη φάση η κατόπιν δικής σας επιθυμίας εκπλήρωση σύμβασης, δηλαδή της παρεχόμενης από εμάς υπηρεσίας εξυπηρέτησής σας ως μέλους του ιστότοπου, ως τμήμα της ευχερέστερης υποβολής παραγγελιών. Σε περίπτωση που στη συνέχεια πραγματοποιείτε παραγγελία, νομική βάση για τη χρήση από εμάς των στοιχείων σας αυτών είναι η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης που συνάπτουμε μαζί σας, όταν αποδεχόμαστε την παραγγελία σας, ή η λήψη μέτρων κατόπιν αίτησής σας (παραγγελίας σας) πριν από τη σύναψη σύμβασης, για παράδειγμα για να ελέγξουμε τα αποθέματα των προϊόντων που ζητάτε και να σας απαντήσουμε εάν μπορεί να εκτελεστεί η παραγγελία σας ή ότι κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο. Ειδικά για τα φορολογικά σας στοιχεία , που είναι απαραίτητα όταν ζητάτε την έκδοση τιμολογίου, νομική βάση είναι η νομική μας υποχρέωση να εκδώσουμε το φορολογικό παραστατικό, καθώς και να υποβάλλουμε τις σχετικές φορολογικές δηλώσεις.

Τα στοιχεία παραγγελιών που μας υποβάλλετε, θα διατηρηθούν επί 5 έτη από την υποβολή τους, για σκοπούς απόδειξης της συναλλαγής και θεμελίωσης, υποστήριξης ή άσκησης νομικών αξιώσεων εντός του προβλεπόμενου χρόνου παραγραφής. Ειδικά για τα φορολογικά δεδομένα, θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλεται εκ του εκάστοτε ισχύοντος νόμου η τήρησή τους (επί του παρόντος 10ετία).
Σε περίπτωση που δεν χορηγήσετε κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία, θα είναι αδύνατον να δημιουργηθεί ο λογαριασμός χρήστη, καθώς δεν θα μπορούμε να σας αναγνωρίζουμε ανάμεσα σε άλλους χρήστες και να αποκρινόμαστε σε αιτήματά σας και παραγγελίες σας.

Όταν πραγματοποιείτε παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αγορά προϊόντων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, χωρίς απαραίτητα να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη.

Στην περίπτωση που πραγματοποιείτε παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, θα χρειαστεί να μας δώσετε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση παράδοσης των προϊόντων σας, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας σας, καθώς και μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Όλα τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα είναι απαραίτητο να έχουμε, προκειμένου να εκτελέσουμε την παραγγελία σας και να επικοινωνούμε μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε γι’ αυτήν εφόσον χρειάζεται, καθώς και για να εκδώσουμε το απαραίτητο φορολογικό παραστατικό (απόδειξη ή τιμολόγιο).
Νομική βάση για τη χρήση από εμάς των στοιχείων σας αυτών είναι η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης που συνάπτουμε μαζί σας, όταν αποδεχόμαστε μια παραγγελία σας, ή η λήψη μέτρων κατόπιν αίτησής σας (παραγγελίας σας), για παράδειγμα για να σας απαντήσουμε ότι κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο. Ειδικά για τα φορολογικά σας στοιχεία , που είναι απαραίτητα όταν ζητάτε την έκδοση τιμολογίου, νομική βάση είναι η νομική μας υποχρέωση να εκδώσουμε το φορολογικό παραστατικό, καθώς και να υποβάλλουμε τις σχετικές φορολογικές δηλώσεις.

Τα στοιχεία παραγγελιών που μας υποβάλλετε, θα διατηρηθούν επί 5 έτη από την υποβολή τους, για σκοπούς απόδειξης της συναλλαγής και θεμελίωσης, υποστήριξης ή άσκησης νομικών αξιώσεων εντός του προβλεπόμενου χρόνου παραγραφής. Ειδικά για τα φορολογικά δεδομένα, θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλεται εκ του εκάστοτε ισχύοντος νόμου η τήρησή τους (επί του παρόντος 10ετία).
Σε περίπτωση που δεν χορηγήσετε κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία, θα είναι αδύνατον να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας.

Όταν αγοράζετε μία δωροεπιταγή για τρίτο πρόσωπο

Μέσω του e-shop μας μπορείτε να αγοράσετε και να αποστείλετε αυτοματοποιημένα ψηφιακές δωροεπιταγές, ως δώρο για τρίτα πρόσωπα, με το ποσό που εσείς θέλετε, καταχωρώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προσώπου που επιθυμείτε και προαιρετικά, ένα μήνυμα σας προς αυτό. Το e-shop μας θα αποστείλει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη που ορίσατε, που θα περιλαμβάνει την ψηφιακή δωροεπιταγή και το μήνυμά σας προς αυτόν. Η ιστοσελίδα μας δεν αποθηκεύει τα στοιχεία των παραληπτών των δωροεπιταγών και η επεξεργασία των δικών τους προσωπικών δεδομένων γίνεται σε εκτέλεση της δικής σας εντολής και υπό την ευθύνη σας. Αυτό σημαίνει ότι για τη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των προσώπων αυτών, επιτελούμε ρόλο εκτελούντος την επεξεργασία για λογαριασμό σας, τηρώντας όλες τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλει ο νόμος για αυτόν το ρόλο, όπως ασφάλεια και εμπιστευτικότητα, υποχρεώσεις εκ του άρθρου 28 του GDPR κλπ, ακόμη και όταν ως προς εσάς η επεξεργασία αυτή κείται εκτός πεδίου εφαρμογής του GDPR, ως οικιακή /προσωπική δραστηριότητά σας.

Σε περίπτωση που κάποιος άλλος σας απέστειλε δωροεπιταγή που αγόρασε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μπορείτε να την εξαργυρώσετε εντός 6 μηνών είτε στο φυσικό μας κατάστημα, εξοφλώντας με αυτήν αγορές που θα κάνετε εκεί, είτε στο ηλεκτρονικό μας εισάγοντας τον κωδικό της στο πεδίο «εξαργύρωση δωροεπιταγής», εφόσον επιλέξετε ένα ή περισσότερα προϊόντα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Μέσω Widgets στα Social Media

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να έχει Λειτουργίες που υπάρχουν στα social media, όπως το κουμπί Like(Μου αρέσει!) του Facebook, ή κάποιο κουμπί για «Κοινοποίηση» ή ακόμη και διαδραστικά μίνι προγράμματα που τρέχουν στην ιστοσελίδα. Οι συγκεκριμένες Λειτουργίες μπορούν να συλλέγουν τη διεύθυνση ΙΡ σας, το συγκεκριμένο τομέα της ιστοσελίδας μας που επισκεφθήκατε ενώ μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν κάποιο cookie που θα διευκολύνει την καλύτερη χρήση τους. Οι Λειτουργίες και τα widget που έχουν τα social media είτε φιλοξενούνται από τρίτους είτε φιλοξενούνται απευθείας στην ιστοσελίδα μας. Η αλληλεπίδραση που θα έχετε με αυτές τις Λειτουργίες διέπονται από την πολιτική απορρήτου της εταιρείας που τις παρέχει.

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ζωντανής φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας

Μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στην kanapedaki.gr μέσω της ζωντανής φόρμας επικοινωνίας Chat που υπάρχει στο κάτω δεξιά μέρος της ιστοσελίδας μας με την ένδειξη «βοήθεια». Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλετε το μήνυμά σας και ένας εκπρόσωπός μας σας απαντά σε πραγματικό χρόνο, εφόσον είναι συνδεδεμένος (σε εργάσιμη μέρα και ώρα). Διαφορετικά, θα σας απαντήσουμε αμέσως μόλις συνδεθούμε. Η φόρμα αυτή λειτουργεί με σύνδεση μέσω λογαριασμού Facebook. Θα μεταφερθείτε στη σελίδα του για να συνδεθείτε και να παρέχετε τη σχετική εξουσιοδότηση και αυτό θα κοινοποιήσει το όνομα χρήστη σας, και την εικόνα προφίλ σας στην εφαρμογή Messenger Chat, η οποία θα μας τα γνωστοποιήσει.

Τα στοιχεία που αποστέλλετε μέσω της ζωντανής φόρμας επικοινωνίας διατηρούνται για 2 μήνες, εκτός εάν μέσω αυτής μας ζητήσετε την αποστολή προσφοράς ή προϊόντος, οπότε και θα τα διατηρήσουμε για 5 έτη μετά την αποστολή της προσφοράς μας σε εσάς, για σκοπούς απόδειξης της συναλλαγής.
Νόμιμη βάση για την χρήση αυτών των στοιχείων σας είναι το έννομο συμφέρον μας να απαντάμε στα μηνύματα των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, και σε περίπτωση που μέσω του μηνύματός σας ζητάτε να συνάψουμε κάποια σύμβαση μεταξύ μας (πχ συνεργασίας, ή αγοράς προϊόντων), ή να προβούμε σε κάποια ενέργεια στο πλαίσιο αγοράς που κάνατε ήδη (πχ διόρθωση, επιστροφή κλπ), νόμιμη βάση μας για την χρήση των στοιχείων σας είναι η λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης ή η εκτέλεση σύμβασης που έχουμε μαζί σας.

Στοιχεία πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ή λογαριασμών πληρωμών σας

Η ιστοσελίδα μας δεν συλλέγει ούτε τηρεί στοιχεία καρτών σας ή λογαριασμών σας. Εφόσον επιλέξετε η πληρωμή σας να γίνει με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, εξέρχεστε της ιστοσελίδας μας και οδηγείστε σε ασφαλές περιβάλλον τραπεζικών πληρωμών της συνεργαζόμενης τράπεζας. Εμείς λαμβάνουμε μόνο την αυτοματοποιημένη ενημέρωση της συνεργαζόμενης τράπεζας για την επιτυχία της πληρωμής, ώστε να ολοκληρωθεί η αποστολή της παραγγελίας σας.

Λήψη αυτοματοποιημένης απόφασης

 Δεν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων που μπορεί να έχουν έννομες συνέπειες ή άλλες σημαντικές συνέπειες για σας, ούτε δημιουργούμε προφίλ για σας με βάση τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR);

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, αποτέλεσαν ή θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και σε κάθε περίπτωση να απαιτήσετε από το kanapedaki.gr τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή, ή τη συμπλήρωση αυτών σε περίπτωση ελλείψεων. Κατά την ενημέρωση των προσωπικών σας στοιχείων, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ

Μπορείτε να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε ηλεκτρονική μορφή. Το δικαίωμα σας αυτό ισχύει:
Α) εφόσον τα παρείχατε οι ίδιοι
Β) είτε δίνοντας τη συγκατάθεση σας
Γ) είτε για την σύναψη σύμβασης μαζί μας.
Θα τα παραλάβετε σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δηλαδή σε έναν τύπο ηλεκτρονικού αρχείου ευρέως χρησιμοποιούμενο και εύκολα αναγνώσιμο από τα κοινά λογισμικά), καθώς και να τα διαβιβάζετε ή να ζητάτε την διαβίβαση τους από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αρκεί αυτό, να μη επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Υπό τις προϋποθέσεις του νόμου μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τον περιορισμό της επεξεργασίας που αυτά υφίστανται. Δεν μπορούν να διαγραφούν προσωπικά δεδομένα που οφείλουμε να διατηρούμε εξαιτίας νομικών υποχρεώσεων. Διαγραφή προσωπικών δεδομένων που είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης, μπορεί να οδηγήσουν σε ακύρωση της σύμβασης ή αδυναμία εκτέλεσής της.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Έχετε δικαίωμα να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν.
Αυτό το δικαίωμα σας ισχύει εφόσον ο λόγος της επεξεργασίας τους εκ μέρους μας είναι το έννομο συμφέρον μας και εσείς έχετε αντίρρηση που οφείλεται σε οποιαδήποτε ιδιαίτερη κατάσταση σας (για προσωπικούς, επαγγελματικούς ή κοινωνικούς λόγους).
Αυτό ισχύει προκειμένου για τα στοιχεία που συλλέγονται αυτόματα κατά την περιήγησή σας στο διαδίκτυο, και στην ιστοσελίδα μας, καθώς και όταν μας αποστέλλετε μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων σας.
Αυτό θα ισχύει εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας και μέχρι να το επαληθεύσουμε, όταν θεωρείτε ότι η επεξεργασία που γίνεται είναι παράνομη, όταν δεν τα χρειαζόμαστε πια, ή όταν έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τη συγκατάθεση που μας δώσατε, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλείτε ελεύθερα, οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα, και χωρίς να υποστείτε οποιαδήποτε συνέπεια σε άλλες υπηρεσίες που σας παρέχουμε για άλλους λόγους (πχ βάσει σύμβασης πώλησης προϊόντων μας).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που κρίνετε ότι τα δεδομένα σας υφίστανται μη νόμιμη επεξεργασία. Η Αρχή συνιστά να έρχεστε πρώτα σε επαφή μαζί μας για να υποβάλλετε οποιοδήποτε παράπονο ή αίτημα σας. Μπορείτε να το κάνετε δωρεάν, με email στο [email protected]). Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματος σας. Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την απάντηση μας, μπορείτε να υποβάλλετε την καταγγελία σας στην Αρχή (Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, τηλ. 210- 6475600, www.dpa.gr, email: [email protected]).

Τρόπος άσκησης των άνω δικαιωμάτων:

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε υποβάλλετε αίτημα στο [email protected].
Είναι πιθανόν να χρειαστεί να σας ζητήσουμε στοιχεία ταυτοποίησής σας πριν απαντήσουμε, ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν ασκεί κάποιος άλλος δικό σας δικαίωμα.
Κατά κανόνα, το αίτημά σας θα ικανοποιείται, εντός μηνός από την παραλαβή του, ή αν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, θα ενημερώνεστε σχετικά τουλάχιστον εντός μηνός για την καθυστέρηση που μπορεί να συνεπάγεται η πολυπλοκότητα του αιτήματος.

Οι πληροφορίες και όλες οι σχετικές ενέργειες απάντησης στα αιτήματα σας παρέχονται δωρεάν, εκτός αν είναι υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα.

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για το σκοπό που συλλέχθηκαν, κατά τις διακρίσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις χρήσης τους.

Ποιοι μπορεί να είναι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες το kanapedaki.gr  , όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Ενδέχεται στα δεδομένα σας να δώσουμε κατά περίπτωση πρόσβαση σε συνεργάτες μας, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε μας (όπως πάροχοι φιλοξενίας ιστοσελίδων, διαχείρισης ιστοσελίδας, πάροχοι μηχανογραφικής υποστήριξης , εταιρίες μεταφορών, κλπ) εφόσον οι υπηρεσίες τους είναι αναγκαίες για τη λειτουργία μας και την εξυπηρέτηση σας. Όλοι οι συνεργάτες μας έχουν δεσμευτεί απέναντι μας με σύμβαση για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύονται να μην αποκαλύπτουν σε οποιονδήποτε άλλον.
Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν, πωληθούν ή γνωστοποιηθούν σε κανέναν για λόγους εμπορικής προώθησης, χωρίς προηγούμενη ρητή συγκατάθεση σας.

Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες εκτός ΕΟΧ ή σε διεθνείς οργανισμούς, εκτός εάν τηρούνται όσα προβλέπει η νομοθεσία για τις εγγυήσεις της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Το kanapedaki.gr εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων σας έναντι των κινδύνων. Ωστόσο, κανένα σύστημα πληροφοριών δεν είναι 100% ασφαλές. Σε κάθε περίπτωση, το kanapedaki.gr έχει προνοήσει να ετοιμάσει σχέδιο αντιμετώπισης κάθε τυχόν περιστατικού παραβίασης, προκειμένου να εξαλείψει ή να περιορίσει τις συνέπειες του , σύμφωνα με το οποίο εάν δημιουργηθεί υψηλός κίνδυνος για τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας, θα ενημερωθείτε άμεσα.

Υπερσυνδέσεις (Links)

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες. Η παρούσα δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει όσον αφορά στην πρόσβαση του χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε κάθε φορά την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας που εισέρχεστε.

Σε περίπτωση που οι υπερσύνδεσμοι της ιστοσελίδας μας οδηγούν σε ιστότοπους όπου παρουσιάζονται στο κοινό προστατευόμενα έργα διανοητικής ιδιοκτησίας, δεν φέρουμε ευθύνη για την περίπτωση που οι ιστότοποι αυτοί προβαίνουν σε παρουσίαση χωρίς την άδεια των δικαιούχων. Σε κάθε περίπτωση, το kanapedaki.gr δεν τοποθετεί ουδέποτε υπερσυνδέσμους με κερδοσκοπικό σκοπό και ελέγχει κατά το δυνατόν τους υπερσυνδέσμους αυτούς, ως προς τους ιστότοπους που οδηγούν, ώστε να μην παρουσιάζει προστατευόμενα έργα χωρίς την άδεια του δικαιούχου των πνευματικών ή συγγενικών τους δικαιωμάτων.

Ενημέρωση και τροποποίηση

Το kanapedaki.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί / επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής, χωρίς υποχρέωση σχετικής προηγούμενης ενημέρωσης σας. Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα την Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προτού χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό μας τόπο, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής, σε περίπτωση που έχουν γίνει τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις.

Τελευταία ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής: Ιανουάριος 2023